Mensen die bij Xenos werken kunnen stemmen over een nieuwe cao. AVV organiseert voor alle medewerkers, ook als ze geen lid zijn van een vakbond een stemming. Tot 4 september kan gestemd worden. 

Aansluiten bij Retail-cao?
Sinds 2012 hebben Xenos-medewerkers geen nieuwe cao meer gekregen. De Xenos-directie wil aansluiten bij de grote cao in de Retail. Voordat dat gebeurt vraagt AVV aan medewerkers of ze dat willen. Op deze pagina kan je alles lezen over de voorstellen, het verschil met de oude cao en hoe je meer kan weten over hoe een en ander concreet zou uitpakken. 

Iedere werknemer moet kunnen stemmen
AVV is de enige vakbond die cao-voorstellen aan alle medewerkers voorlegt, niet alleen aan vakbondsleden. Dat doen we omdat in veel sectoren er weinig mensen lid zijn van een vakbond, maar het wel logisch vinden dat ze inspraak hebben over de eigen arbeidsvoorwaarden. 

20 augustus 2019