AVV vindt het cruciaal dat er snel een nieuw en houdbaar pensioenstelsel wordt ingevoerd. Maar we zijn het niet eens met de twee centrale doelstellingen van de andere bonden. Over de noodzaak van hervorming  zijn we het wel eens.

AVV is als geen andere bond actief geweest in het agenderen van de pensioenproblematiek, al vanaf dag één van de oprichting. Dankzij onze inspanningen zijn de pensioenproblemen op de politieke agenda gekomen, hebben we de politieke jongerenorganisaties bewust gemaakt dat ze zich wel moeten bemoeien met de pensioenen, hebben opeenvolgende kabinetten wetgeving tot stand gebracht die in elk geval beoogde deelnemers meer zeggenschap te geven over pensioen, en wetgeving waarmee eenvoudiger en dus begrijpelijker, transparantere pensioenregelingen mogelijk zijn gemaakt. 

AVV heeft op verschillende hoorzittingen in de Tweede Kamer haar visie gegeven, heeft studies uitgebracht naar pensioenen en een veelbekeken animatie op ons Youtube kanaal gezet. 

Waarom doet AVV dan niet mee met deze landelijke actiedag?

Dat is heel simpel. De twee centrale doelstellingen die de partijen die deze landelijke actiedag organiseren en steunen (FNV, CNV, 50+ etc) zijn onhaalbaar. 

Lees maar mee:

1 ‘Bevries de AOW-leeftijd’

De AOW leeftijd bevriezen klinkt sympathiek, maar zelfs de politici die net na de Tweede Wereldoorlog de AOW invoerden, Drees en diens opvolger Suurhof, stelden al dat de AOW-leeftijd mee moest stijgen met de levensverwachting om hem betaalbaar te kunnen houden. Echter, de AOW-leeftijd bleef tussen 1957 en 2013 op 65 jaar staan, terwijl de levensverwachting gedurende die periode van 56 jaar wel een behoorlijk aantal jaar is gestegen. De AOW-leeftijd stijgt nu tot 67 jaar in 2021. Vanaf 2021 wordt elk jaar hogere levensverwachting omgezet in een jaar hogere AOW-leeftijd.

Oftewel: tot 2013 betekende een jaar hogere levensverwachting dat je een jaar langer AOW ontving, vanaf 2021 betekent een jaar hogere levensverwachting dat je een jaar langer moet werken.

De AOW-leeftijd moet meestijgen, maar langzamer laten stijgen van de AOW-leeftijd lijkt ons niet onredelijk.  

2 ‘Indexatie voor elke generatie’

Dat is gratis bier beloven en kan gewoon niet in het huidige systeem, hoe graag iedereen het ook zou willen. Sterker nog, indexaties worden uit dezelfde pensioenfondsen betaald als waaruit de gewone uitkeringen en aanspraken moeten komen, dus indexatie voor de ene generatie kan juist ten koste gaan van de volgende generatie.

Precies om deze reden is hervorming van het stelsel nodig, zodat alle generaties een eerlijk pensioen kunnen verwachten. 

Wat er met de pensioenen moet gebeuren is op hoofdlijnen heel simpel:

1 het stelsel moet snel hervormd worden, 

2 het in de pensioenfondsen opgebouwde vermogen moet eerlijk verdeeld worden over de deelnemers, van elke generatie. De (klein)kinderen van de huidige gepensioneerden gaan al een veel lager pensioen krijgen, op een latere leeftijd, waar ze veel meer voor betalen, laten we in elk geval zorgen dat de verdeling van de huidige vermogens eerlijk –en snel- gebeurt.

16 maart 2019